Slovník pojmů

Lékové interakce / Slovník pojmů
PojemDefinice
AbsorpceVstřebávání léku do organismu. Je-li absorpce snížena, dostává se do organismu méně léku a jeho účinek je nižší, a naopak.
Abstinenční syndromSoubor příznaků a nepříznivých pocitů, které se vyskytnou u člověka závislého na určité návykové látce, když je podávání této látky přerušeno.
AbúzusZneužití (například léku, drogy ) k vyvolání libého účinku, ačkoli lék je určen k lébě jiného příznaku či choroby.
ACE-inhibitoryJedna z více skupin léků, které léčí vysoký tlak nebo srdeční selhání.
AciditaKyselost.
AcidózaStav nadměrného okyselení organizmu. Opak alkalózy.
Agonistický účinekSouhlasný účinek. Stav, kdy účinek jednoho léku se sčítá se stejným působením léku druhého.
AlkalózaOpak acidózy. Stav nedostatečného okyselení organizmu.
AmnézieZtráta paměti, může být částečná (kdy si člověk pamatuje alespoň útržky událostí) nebo úplná.
Analgetický (účinek)Protibolestivý (účinek).
AnalgetikumLék působící proti bolesti.
AnémieChudokrevnost.
AngioedémJeden z více druhů otoků.
AntacidaLéky snižující kyselost žaludeční šťávy.
Antagonisté vápníkových kanálůJedna z více skupin léků, které léčí vysoký tlak nebo poruchy srdečního rytmu.
Antagonisté vitaminu KLéky, které působí proti účinku vitaminu K. Antagonistou vitaminu K je v ČR warfarin.
AntagonizaceProtichůdné působení.
Anterográdní amnézieZtráta paměti, kdy si člověk nepamatuje na některé události, které proběhly po nabytí vědomí (např. po úrazu).
Antiagregační účinekÚčinek snižující schopnost krevních destiček (trombocytů) se navzájem pospojovat a vytvořit krevní sraženinu. Snížení protidestičkového účinku zvýší srážení krve, což může vést k trombóze a/nebo k embolii. Zvýšení protidestičkového účinku zvýší riziko krvácivé příhody, například krvácení do zažívacího traktu, do mozku, a podobně. Antiagregační účinek = protidestičkový účinek.
AntiarytmikaLéky upravující poruchy rytmu srdce.
Antibakteriální účinekSchopnost léku (například antibiotika) působit proti mikrobům.
AntidepresivumLék určený k léčbě deprese.
AntidotumProtijed (lék působící proti účinkům jedu).
AntiepileptikumLék proti epilepsii.
Antihypertenzní účinekÚčinek snižující hypertenzi (tedy působí snížení vysokého tlaku krve).
Anticholinergní účinekÚčinek proti působení acetylcholinu. Jedná se o nežádoucí účinek některých běžně užívaných léků. Jedná se o zrychlení tepové frekvence, zvýšení tělesné teploty, kůže je suchá, zarudlá, zornice jsou rozšířené, může dojít k poruše močení až nemožnosti vymočit se, mohou se dostavit záškuby svalů.
Antikoagulační (účinek, léčba)Účinek snižující schopnost krve vytvořit krevní sraženinu. Typickým antikoagulačním lékem je warfarin. Snížení antikoagulačního účinku zvýší srážení krve, což může vést k trombóze a/nebo k embolii. Zvýšení antikoagulačního účinku zvýší riziko krvácivé příhody, například krvácení do zažívacího traktu, do mozku, a podobně.
Antimykotický účinekSchopnost léku působit proti mikroorganismům z říše hub, například proti kvasinkové infekci.
AntipsychotikumLék určený k léčbě vážných duševních poruch.
Antipyretický (lék, účinek)Působící proti horečce.
AntipyretikumLék snižující horečku.
Aplikace lékuPodání léku.
ArytmiePorucha srdečního rytmu. Existuje velké množství arytmií, některé mají jen malý význam pro pacienta, jiné mohou pacienta různým způsobem ohrozit.
AsystolieZástava srdeční činnosti.
Beta-blokátorJeden z běžných léků v kardiologii - na vysoký tlak, na léčbu arytmie, na léčbu ischemické choroby srdeční, atd.
Biologická dostupnost lékuBiologická dostupnost je údaj, který vyjadřuje procento podané dávky, které je organismem využito. Snížení biologické dostupnosti léku je zpravidla provázeno snížením jeho účinku a naopak. Biologickou dostupnost ovlivňuje hlavně vstřebatelnost látky (nejčastěji po perorálním podání, tedy po podání ústy), degradace látky ještě před vstřebáním, léková forma a tzv. efekt prvního průchodu játry (first-pass effect), který často podstatným způsobem sníží množství podaného léku v krvi.
Biologický poločasBiologický poločas (též eliminační poločas) je čas, který je třeba k tomu, aby léčivo ztratilo polovinu své farmakologické, fyziologické nebo jiné aktivity. V lékařském kontextu se takto označuje čas, za který koncentrace látky v krevní plasmě klesne na polovinu. Prodloužení biologického poločasu znamená prodloužení působnosti léku na organismus. To je nežádoucí například při podání léku na spaní, kdy lék může působit ještě druhý den a snížit tak schopnost pacienta k řízení motorových vozidel. Při prodloužení biologického poločasu dochází k vyšším plasmatickým koncentracím léku v daném čase.
BiotransformacePřeměna jedné látky (například léku) v organismu na jinou látku (například na látku, která již nemá léčivý účinek). Biotransformace je jedním ze způsobů, kterým se tělo zbavuje cizích látek (například léků). Pokud snížíme biotransformaci určitého léku, může dojít k předávkování.
BradykardieZpomalení srdečního rytmu.
Bronchiální reaktivitaReaktivita průdušek, respektive schopnost průdušek rozšířit se po podání určitého léku.
ClearanceMnožství krve, které se za jednotku času očistí od určité látky. Klesne-li clearance některého léku, zvyšují se jeho plasmatické koncentrace a mohlo by dojít k předávkování. Stoupne-li clearance některého léku, klesají jeho plasmatické koncentrace a hrozí poddávkování léku.
CNSCentrální nervová soustava, tedy mozek a mícha.
CYP1A2Enzym, na kterém se metabolizuje řada důležitých léků. Inhibice tohoto enzymu zpravidla zvyšuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují. Indukce tohoto enzymu zpravidla snižuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují.
CYP2C19Enzym, na kterém se metabolizuje řada důležitých léků. Inhibice tohoto enzymu zpravidla zvyšuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují. Indukce tohoto enzymu zpravidla snižuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují.
CYP2C9Enzym, na kterém se metabolizuje řada důležitých léků. Inhibice tohoto enzymu zpravidla zvyšuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují. Indukce tohoto enzymu zpravidla snižuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují.
CYP2D6Enzym, na kterém se metabolizuje řada důležitých léků. Inhibice tohoto enzymu zpravidla zvyšuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují. Indukce tohoto enzymu zpravidla snižuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují.
CYP3A4Enzym, na kterém se metabolizuje řada důležitých léků. Inhibice tohoto enzymu zpravidla zvyšuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují. Indukce tohoto enzymu zpravidla snižuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují.
Dekompenzace (nemoci)Zhoršení nemoci.
DeliriumPorucha vědomí, pozornosti, vnímání, myšlení, paměti. Postižený je naprosto dezorientován, může mít halucinace, bývá rozrušený, úzkostný.
Deprese CNSÚtlum centrální nervové soustavy.
Diuretický účinekMočopudný účinek.
DiuretikaLéky působící odvodnění organismu, užívají se také k léčbě vysokého tlaku krve.
Doplněk stravyDoplněk stravy není lék, ale potravina. Obsahovat může minerály, bylinky, vitamíny a další látky. Poznáte jej označením na obalu. Pokud si nejste jisti, zda přípravek, který používáte je lék nebo potravinový doplněk, neváhejte se zeptat vašeho lékaře nebo lékárníka.
EdémOtok.
Elektrolytová rovnováhaStav, kdy jsou koncentrace elektrolytů vyváženy. Zpravidla se jedná o rovnováhu elektrolytů v krevní plasmě, jako je například natrium (sodík), kalium (draslík), nebo magnezium (hořčík).
ElektrolytyLátka, která je schopná elektrolytické disociace nebo její roztok. V našich textech se tímto pojmem míní elektrolyty krevní plasmy, typicky natrium (sodík), kalium (draslík), magnézium (hořčík), kalcium (vápník) a event. další elektrolyty.
ElimininaceVylučování.
EncefalopatiePoškození mozku.
Epizoda (např. hypoglykémie)Zde míněn záchvat určitého onemocnění. Například hypoglykemický záchvat, kdy vlivem insulinu dojde k nízké hladině cukru v krvi.
Expozice (např. určité látce)Vystavení účinku (např. tělo je vystaveno účinku určité látky).
ExtraktVýtažek.
Extrapyramidové symptomy Příznaky vyvolané poruchou extrapyramidového systému v mozku. Typicky se jedná o třes, svalovou ztuhlost, nebo jde o jiné specifické poruchy hybnosti. Příčiny vzniku těchto příznaků jsou různé, typicky bývají způsobeny Parkinsonovou nemocí nebo se může jednat o nežádoucí účinky určitých léků.
Farmakodynamické vlastnosti lékuVlastnosti jiné než farmakokinetické. Například schopnost vyvolat krvácivou příhodu: Warfarin sám může vyvolat krvácivou příhodu, kyselina acetylsalicylová též může vyvolat krvácivou příhodu. Pokud k warfarinu přidáme kyselinu acetylsalicylovou, riziko krvácivé příhody se výrazně zvýší, farmakodynamické účinky obou léčiv se totiž vzájemně zvyšují (aniž se zvýší plasmatické koncentrace warfarinu nebo kyseliny acetylsalicylové).
Farmakokinetické vlastnosti lékuRychlost a míra vstřebávání konkrétního léku, jeho průniku do krve a do jednotlivých orgánů, způsob a rychlost přeměny léku na jinou sloučeninu (biotransformace, respektive metabolizace) a způsob a rychlost vylučování různými cestami z organismu ven.
FatálníSmrtelný.
Fibrilace síníJedna z poruch srdečního rytmu.
GastropatieOnemocnění žaludku.
GastroprotekceOchrana žaludeční sliznice před škodlivými vlivy.
GastroprotektivníChránící žaludek před poškozením.
GastrotoxicitaSchopnost určité látky působit poškození žaludku.
GIT"Zkratka pro ""gastrointestinální trakt"", tedy zažívací trakt".
Glomerulární filtraceJeden ze způsobů vylučování (léku) ledvinami.
Hemodynamicky stabilizovanýZjednodušeně řečeno člověk, který nemá sklon k hypotenzi (tedy k nežádoucímu poklesu krevního tlaku).
HepatotoxicitaSchopnost určité látky působit poškození jater.
HRTHormonální substituční terapie (např. u žen v klimaktériu).
HyperkalcémieZvýšení koncentrací kalcia (vápníku) v krvi.
HyperkalémieZvýšení koncentrací kalia (draslíku) v krvi.
HyperkalciurieZvýšené vylučování vápníku močí.
HypertermiePřehřátí organismu.
HypertonikPacient se zvýšeným krevním tlakem.
HypertyreózaZvýšení funkce štítné žlázy.
HypnotikumLék působící proti nespavosti.
HypoglykémieSnížení koncentrací cukru v krvi pod úroveň normálního rozmezí. K hypoglykémii může dojít po podání inzulinu nebo vzácněji též jiných léků na cukrovku. Hypoglykémie se projevuje zejména svalovým třesem, pocitem hladu, pocením, podrážděností, zmateností a dalšími příznaky. Hypglykémie organismus poškozuje, není-li včas léčena, může způsobit bezvědomí, křeče a případně i smrt. První pomocí je podání cukru.
HypokalémieStav, kdy jsou koncentrace kalia (draslíku) v krvi sníženy.
HypomagnezémieStav, kdy jsou koncentrace magnézia (hořčíku) v krvi sníženy.
Hypomanický stavNižší stupeň manie. Nálada je výrazně zvýšená, trvá alespoň 4 dny po sobě, bývá zvýšené sebevědomí, snížená potřeba spánku, zvýšená hovornost a aktivita.
HypotenzeSnížení krevního tlaku pod normální hodnoty, při výraznější hypotenzi může člověk zkolabovat.
HypotyreózaSnížení funkce štítné žlázy.
Induktor (např. CYP3A4)Látka, která urychluje určitou činnost (například činnost enzymu nazývaného CYP3A4).
InhibicePotlačení, útlum, zabránění.
Inhibitor (např. inhibitor CYP3A4)Látka, která zpomaluje určitou činnost (například činnost enzymu nazývaného CYP3A4).
inhibitor MAOTyp léků proti depresi.
Inhibitory protonové pumpyLéky, které působí proti kyselosti v žaludku.
INRJedno z laboratorních vyšetření, kterými se stanovuje míra srážlivosti krve. Vyšetření INR ukazuje míru účinnosti warfarinu, což je lék, který snižuje srážlivost krve.
Interval QT (např. prodloužení intervalu QT)"Na EKG křivce rozlišujeme vlny, respektive kmity P, Q, R, S, T a někdy též vlnu U. Interval mezi kmitem Q a koncem vlny T označujeme jako interval QT. Při prodloužení tohoto intervalu nad normální rozmezí vzniká riziko vzniku vzácné, ale nebezpečné arytmie ""torsade de pointes"", která může pacienta i usmrtit".
IntoxikaceOtrava.
Intragastrická hodnota pHStupeň kyselosti žaludeční šťávy.
Intravenózní podání lékuPodání léku nitrožilní injekcí.
Intraventrikulární porucha vedeníPorucha vedení vzruchu v srdci v oblasti komor srdečních.
Jaterní transaminázyJeden z krevních testů ke zjištění poškození jater.
Je doporučena opatrnostCharakter opatření vyplývá z důsledku interakce. Hrozí-li zvýšení plasmatických koncentrací léku, je při třeba sledovat výskyt nežádoucích účinků léku (jsou uvedeny například v příbalovém letáčku) nebo laboratorních hodnot. Hrozí-li snížení plasmatických koncentrací léku, je třeba pátrat, zda není u konkrétního pacienta snížena účinnost a zda nedochází ke zhoršení příznaků onemocnění. Součástí opatrnosti je poučení pacienta.
Je kontraindikovánoVýrobce léku uvádí, že tento lék se za určitých okolností nemá podávat (například současně s jiným konkrétním lékem).
KalciumVápník.
KalémieKoncentrace kalia (draslíku) v krvi.
KaliumDraslík.
KardiotoxicitaSchopnost určité látky působit poškození srdce.
Kardiovaskulární"Srdeční a cévní; kardiovaskulární příznaky zahrnují např. bušení srdce, příznaky vyplývající ze zvýšení (nebo naopak snížení) krevního tlaku, atd.".
KasuistikaPřípad pacienta.
Klinické sledování (pacienta)V našich textech se tímto termínem míní pravidelné vyšetřování lékařem.
Klinický nevýznamnýNemá zřetelný vliv na zdravotní stav člověka.
Klinický účinekÚčinek léku, který se projeví u člověka (například snížení nebo zvýšení krevního tlaku, potlačení projevů infekce, a podobně).
Klinický význam lékové interakce"Projevy lékové interakce na člověku. Například může existovat prokázaná interakce, kde se mění plasmatické koncentrace jednoho z interagujících léků, ale rozsah změny je tak malý, že se u člověka vůbec neprojeví. V tom případě říkáme, že klinický význam není žádný. Jiné interakce jsou klinicky významné, protože lze očekávat, že se (u určitého procenta pacientů) skutečně viditelně projeví, nebo že dojde ke zvýšení či poklesu určité laboratorní hodnoty, a podobně. Pokud je uvedeno, že ""klinický význam lékové interakce nebyl dosud stanoven"", lze to chápat tak, že se (pravděpodobně) nejedná o nebezpečnou lékovou interakci.".
Kognitivní funkceRozpoznávací funkce. Jedná se zejména o myšlení, paměť, orientace, úsudek, koncentrace, schopnost plánovat, apod.
KomedikaceSoučasné podávání několika léků.
KontracepceAntikoncepce.
KontracepčníAntikoncepční.
KontraindikaceVýrobce léku uvádí, že tento lék se za určitých okolností nemá podávat (například současně s jiným konkrétním lékem).
KontraktilitaStažlivost (srdce, nebo svalu).
KorigovatUpravit, napravit.
KreatinémieKoncentrace kreatininu v krvi, která vypovídá o funkční schopnosti ledvin.
Krvácivá příhodaVelká krvácivá příhoda je např. krvácení do zažívacího traktu, cévní mozková příhoda a jiné stavy vyžadující hospitalizaci. Malá krvácivá příhoda je např. krvácení z nosu, které samo ustane, nevelké krvácení do moči, atd.
KumulaceHromadění.
Kyselina acetylsalicylováÚčinná látka, která je obsažena například v přípravku Acylpyrin, nebo Aspirin, atd., která působí nejen proti bolesti a proti horečce, ale také (v malých dávkách) proti srážení krve.
Laktátová acidózaZávažná akutní komplikace diabetu.
LaxativaLéky proti zácpě.
LékLék je látka nebo kombinace látek, kterou lze podat lidem nebo zvířatům například za účel léčby nebo předcházení nemocí. Databázi léků registrovaných v České republice naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php).
Léková interakceZjednodušeně řečeno, že že dané léky se navzájem „nesnášejí“. Nesnášenlivost se může projevit například sníženým účinkem léků, nebo zvýšeným účinkem léků, nebo vznikem zcela jiného nežádoucího účinku. Interakce zpravidla bývají popsány v příbalové informaci, která je přiložena ke každému léku. Léky se mohou „nesnášet“ nejen s jinými léky, ale také některými bylinkami či pokrmy.
LipidyTuky. Mezi lipidy patří též cholesterol.
MagnéziumHořčík.
Maximální plasmatické koncentracePo podání léku jeho plasmatické koncentrace narůstají, neboť lék se nejprve vstřebává a pak se uvolňuje do krve. Po určité době je dosaženo maximálních plasmatických koncentrací léku, což je okamžik, kdy jsou koncentrace léku v plasmě nejvyšší, od té doby převažuje eliminace léku z organizmu a plasmatické koncentrace léků klesají.
MetabolizacePřeměna jedné látky (například léku) v organismu na jinou látku (například na látku, která již nemá léčivý účinek). Metabolizace je jedním ze způsobů, kterým se tělo zbavuje cizích látek (například léků). Pokud snížíme biotransformaci určitého léku, může dojít k předávkování.
Metabolizátor (rychlý, pomalý)"V našich textech je to člověk, jehož organismus je schopen přeměňovat léčivo, například určitým enzymem. Například ""pomalý metabolizátor CYP2D6"" je člověk, jehož enzym jménem CYP2D6 je méně výkonný než u většiny lidí. Lék, který je na dotyčném enzymu přeměňován, se pak v těle může hromadit. Napak ""rychlý metabolizátor CYP2D6"" znamená, že se jedná o člověka, jehož enzym CYP2D6 je dobře výkonný tak jak je u lidí běžné. Existuje menšina lidí, u nichž je určitý enzym příliš výkonný, tito lidé se nazývají ""utrarychlí metabolizátoři"", kteří vylučují léky nadměrnou rychlostí z těla ven. Pojem ""rychlý"" nebo ""pomalý"" metabolizátor je vždy vázán k určitému enzymu, neplatí tedy obecně. Jeden člověk může být například pomalým metabolizátorem enzymu CYP2D6 a zároveň rychlým metabolizátorem enzymu CYP2C19 a současně i ultrarychlým metabolizátorem CYP2E1 (na kterém se metabolizuje například alkohol)".
MisúzusUžití (léku) v rozporu s jeho indikací, například aby si dotyčný člověk navodil pocit dobré nálady (např. u narkomanů).
MonitorovatPravidelně sledovat, například sledovat tepovou frekvenci, nebo pátrat po výskytu určitých příznaků, nebo pravidelně provádět určitá laboratorní vyšetření (například plasmatické koncentrace draslíku).
MyelotoxicitaSchopnost určité látky působit poškození kostní dřeně a tak způsobit útlum krvetvorby.
MyopatieOnemocnění svalů.
NatriumSodík.
NefrotoxicitaSchopnost určité látky působit poškození ledvin.
Nesteroidní antiflogistikaLéky užívané ke snížení zánětu a bolesti například u revmatických onemocnění nebo bolestí páteře. Typickými takovými léky je ibuprofen, diklofenak a další. Totéž co nesteroidní antirevmatika.
Nesteroidní antirevmatikaLéky užívané ke snížení zánětu a bolesti například u revmatických onemocnění nebo bolestí páteře. Typickými takovými léky je ibuprofen, diklofenak a další. Totéž co nesteroidní antiflogistika.
NeuroleptikaLéky určené k léčbě vážných duševních poruch, jako je například schizofrenie.
NeurotoxickýPůsobící poškození nervů a/nebo jiných součástí nervového systému včetně mozku.
NSALéky působící protizánětlivě a protirevmaticky.
NSA gastropatiePoškození žaludku, které je vyvoláno NSA (tedy léky působícími protizánětlivě a protirevmaticky).
Obvyklá potravaStandardní složení obvyklé potravy: Jedno standardní jídlo podávané ve studiích s léky obsahuje: Jeden šálek obilovin, jeden toast s džemem (bez másla), 250 ml odstředěného mléka, sklenka jablečné šťávy, jeden šálek kávy nebo čaje. Celkem 2g tuku, 17 g bílkovin, 93 g sacharidů, celkem 520 kcal.
Odds ratioPodíl rizik. Činí-li odds ratio například 1,30, riziko vzniku určité příhody stoupá o 30 %.
Opatrnost při podáváníObecné varování, které se vydává v případě, že v určité situaci je třeba očekávat vyšší výskyt nežádoucích příhod. Jaké příhody to mohou být bývá uvedeno v příbalovém letáčku léku nebo je lékař zjistí v Souhrnu údajů o přípravku, od toho se pak odvozují konkrétní opatření (např. sledovat vznik určitých nežádoucích účinků, nebo provést určitá laboratorní vyšetření nebo EKG, a podobně.
OrálníV našich textech: Orální = podávaný ústy, nebo určený pro podávání ústy.
Ortostatická hypotenzeSnížení krevního tlaku pod normální hodnoty, ke kterému dojde při náhlém postavení člověka.
Parenterální podáníPodání jiné než je podání ústy, zpravidla je míněno injekční podání.
PerforaceProděravění.
Perorální antikoagulanciaLéky, které snižují srážení krve a které se podávají ústy (nikoliv injekcí). Typickým takovým lékem je warfarin.
Perorální kontraceptivaProstředky proti početí užívané ústy (v současné době velmi často užívané prostředky antikoncepce).
Perorální podáníPodání ústy.
Plasmatické koncentrace"Koncentrace (léku) v krevní plasmě. Někdy se užívá příbuzný pojem, a to koncentrace léku v krvi. Je třeba si uvědomit, že krev se skládá nejen z plasmy, ale také z krvinek, v tom tkví poněkud rozdílný obsah pojmu ""plasma"" a ""krev"".".
P-glykoproteinTransportní mechanismus, na kterém je přenášena řada důležitých léků ven z buňky a tedy i venz z těla. Inhibice P-glykoproteinu zpravidla zvyšuje plasmatické koncentrace léků, které se na tomto enzymu metabolizují. Indukce P-glykoproteinu zpravidla snižuje plasmatické koncentrace léků, které jsou tímto transportérem přenášeny.
pH žaludečního obsahuStupeň kyselosti žaludeční šťávy.
Plocha pod křivkou"Plocha pod křivkou plasmatických koncentrací daného léku podává souhrnnou informaci o tom, jak vysoké jsou plasmatické koncentrace léku v průběhu času po jeho podání až do jeho úplného vyloučení z organizmu. Zpočátku plasmatické koncentrace narůstají tak, jak se lék vstřebává a dostává se do krevního oběhu. V určitém okamžiku dosáhou plasmatické koncentrace maximálních hodnot, poté nastává více nebo méně pozvolný pokles plasmatických koncentrací. Plochu pod křivkou lze do jisté míry chápat i jako míru působení léku na organismus, neboť když se plocha pod křivkou zvýší na dvojnásobek, zvýší se i účinek léku. Snížení plochy pod křivkou naopak snižuje účinek léku. Pojem ""plocha pod křivkou"" můžeme též vyjádřit zkratkou AUC (Area Under the Curve)".
Podávat s opatrnostíObecné varování, které se vydává v případě, že v určité situaci je třeba očekávat vyšší výskyt nežádoucích příhod. Jaké příhody to mohou být bývá uvedeno v příbalovém letáčku léku nebo je lékař zjistí v Souhrnu údajů o přípravku, od toho se pak odvozují konkrétní opatření (např. sledovat vznik určitých nežádoucích účinků, nebo provést určitá laboratorní vyšetření nebo EKG, a podobně.
Potenciace (účinku)Zvýšení, zesílení (účinku).
Potenciálně (nefrotoxický, hepatotoxický)Má učitou schopnost, ale pouze v některých případech (např. vyvolat poškození ledvin, nebo jater, atd.).
Potrava obvykláStandardní složení obvyklé potravy: Jedno standardní jídlo podávané ve studiích s léky obsahuje: Jeden šálek obilovin, jeden toast s džemem (bez másla), 250 ml odstředěného mléka, sklenka jablečné šťávy, jeden šálek kávy nebo čaje. Celkem 2g tuku, 17 g bílkovin, 93 g sacharidů, celkem 520 kcal.
Potrava tučnáStandardní složení tučné potravy: Jedno tučné jídlo podávané ve studiích s léky obsahuje: Dvě vejce smažená na másle, dva proužky slaniny, dva toasty s máslem, 125 g smažených brambor, 250 ml plnotučného mléka, jeden šálek kávy nebo čaje. Celkem 54 g tuku, 46 g bílkovin, 72 g sacharidů, celkem 1036 kcal.
PPIInhibitory protonové pumpy, což jsou léky, které působí proti kyselosti v žaludku.
Predisponovaný (pacient)"Pacient, u něhož se určitá příhoda vyvine s vyšší pravděpodobností než u jiných (též ""citlivý pacient""). ".
PresorickýPůsobící zvýšení krevního tlaku.
Presystémový (např. hydrolýza)Děj, který se (s lékem) odehraje ještě před tím, než se lék dostane do celého organismu. Například určitý lék může být vstřebán ve střevě, ale ještě než se dostane do celého těla je přeměněn na neúčinnou látku, takže se stává neúčinným.
Prothrombinový čas"Jedno z laboratorních vyšetření, kterými se stanovuje míra srážlivosti krve, které se též nazývá ""Quickův test"". Vyšetření prothrombinového času ukazuje míru účinnosti warfarinu, což je lék, který snižuje srážlivost krve. INR (international normalisation ratio) je vyšetření prothrombinového času, které je jinak číselně vyjádřeno než prostý ""Quickův test""".
Protidestičkový účinekÚčinek snižující schopnost krevních destiček (trombocytů) se navzájem pospojovat a vytvořit krevní sraženinu. Snížení protidestičkového účinku zvýší srážení krve, což může vést k trombóze a/nebo k embolii. Zvýšení protidestičkového účinku zvýší riziko krvácivé příhody, například krvácení do zažívacího traktu, do mozku, a podobně. Protidestičkový účinek = antiagregační účinek.
Příbalový (informační) letákPříbalový (informační) leták (zkratka PIL) je umístěn v každém balení léku. Podává pacientovi užitečné informace o tom, jakou léčivou látku přípravek obsahuje, k čemu slouží, jak se obvykle dávkuje, kdy se nesmí užívat a jaké jsou jeho případné nežádoucí účinky. PIL zpravidla obsahuje informaci o lékových interakcích. Každý pacient by si PIL měl pečlivě prostudovat a v případě nejasnosti se poradit s lékařem nebo lékárníkem. PILy všech registrovaných léků v ČR lze nalézt a stáhnout z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv prostřednictvím vyhledávací tabulky na http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.
PsychomotorickýTýkající se pohybových projevů duševních jevů. Porucha psychomotorických funkcí se projevuje například snížením schopnosti řídit motorvé vozidlo, kdy člověk musí neustále vyhodnocovat dopravní situaci a reagovat tak, že otáčí volantem, ovlivňuje rychlost vozidla pedály a provádí další pohyby tak, aby nedošlo k nehodě. Různé léky nebo jejich kombinace může snížit psychomotorické funkce tím, že vyvolají útlu, nesoustředěnost, poruchy koordinace pohybů, a podobně.
Psychotické příznakyPříznaky vážné duševní poruchy.
Rektální podáníPodání léku do konečníku (zpravidla ve formě čípku).
Renální funkceFunkce ledvin.
Renální nedostatečnostSnížení funkce ledvin.
Retence (např. tekutin)Zadržování (tekutin) v těle, což zpravidla vede k otokům.
Retrográdní amnézieZtráta paměti, kdy si člověk nepamatuje na některé události, které proběhly před úrazem či příhodou.
RhabdomyolýzaVážné onemocnění svalů spojené s jejich rozpadem, které způsobuje selhání ledvin.
Sedativní účinekÚčinek působící psychický útlum pacienta, ospalost.
SekreceVylučování určité látky, například sekrece hormonu z určité žlázy do organismu.
SeniořiOsoby nad 65 let věku.
Serotoninový syndromSoubor příznaků, které jsou vyvolány zvýšením působením hormonu zvaného serotonin. Z psychických symptomů je to porucha vědomí, povznesená nálada, nebo ospalost přecházející v bezvědomí. Z neurologických příznaků je to třes, křečeče a ztuhlost svalů, zimnice. Z vegetativních symptomů je to horečka, pocení, průjem, změny krevního tlaku a bušení srdce.
SomnolenceOspalost.
SSRIInhibitory zpětného vstřebávání serotoninu. Jedná se o skupinu léků užívaných například proti depresi (v současné době se jedná o nejčastěji užívaná antidepresiva).
Starší osobyOsoby nad 65 let věku.
Symptomatický (např. hypotenze)Stav, kdy pacient cítí příznaky nebo lékař zjistí určité známky choroby. Například při symptomatické hypotenzi pacient cítí slabost nebo závaratě. Pokud by pacient nepociťoval žádné příznaky, ale měření tlaku by zjistilo nízký tlak, jednalo by se o asymptomatickou hypotenzi.
TachykardieZrychlení srdečního rytmu.
Terapeutický účinekLéčivý účinek.
Titrovat dávky lékuUpravovat dávky léku podle určitých parametrů. Při podávání určitých léků se začíná nízkými dávkami a následně se postupě dávky léku zvyšují nebo naopak snižují podle toho, jak je dosaženo žádoucího účinku nebo zda došlo k projevům nežádoucích účinků léku. Tímto způsobem se například titrují dávky léků na vysoký tlak.
TKKrevní tlak.
Torsade de pointesZávažná porucha rytmu srdce, která může vyvolat bezvědomí a případně i smrt.
ToxicitaJedovatost, tedy projevy závažných nežádoucích účinků léku.
Tubulární sekreceJeden ze způsobů vylučování léku ledvinami.
Tučná potravaStandardní složení tučné potravy: Jedno tučné jídlo podávané ve studiích s léky obsahuje: Dvě vejce smažená na másle, dva proužky slaniny, dva toasty s máslem, 125 g smažených brambor, 250 ml plnotučného mléka, jeden šálek kávy nebo čaje. Celkem 54 g tuku, 46 g bílkovin, 72 g sacharidů, celkem1036 kcal.
VasodilataceRozšíření cév.
VulnerabilníZranitelný.
  • Návod pro práci s Databází ke stažení zde: http://bit.ly/DLIonline
  • Databáze aktualizována k 1. 9. 2022.
  • Nové termíny interakční akademie, v listopadu budeme v Praze a Brně – více zde
  • Databáze lékových interakcí je nově notifikovaný zdravotnickým prostředkem. Více informací zde.
  • Zahájili jsme předobjednávky 1. dílu dlouho očekávané publikace Lékové interakce. Více na našich nových stránkách zde